1394/10/1 سه‌شنبه

استقرار سامانه های تخصصی سازمانمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان با همکاری بهره برداران و پیمانکاران موفق به تکمیل سامانه های تخصصی در زمینه تدوین استاندارد ملی, مشارکت در استاندارد بین الملل, اندازه شناسی, تائید صلاحیت, صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی گردید تا علاوه بر مکانیزه نمودن ارائه خدمات, ارتباط اطلاعاتی و برخط با سازمان های مرتبط, موفق به ایجاد داده های عملیاتی و قابل اعتماد گردد تا با تجمیع آن داده ها داشبورد مدیریتی و نظام هوش کسب و کار (BI) سازمان را شکل دهد
در این راستای, سامانه نظارت براجرای استاندارد در کلیه حوزه های ستادی و استانی استقرار یافته و دیگر سامانه های تخصصی در بعضی از استانها اجرا و مورد استفاده قرار گرفته است. این مرکز برنامه ریزی نموده تا با همکاری مدیران محترم ستادی و استانی تا پایان سال 1394 در کلیه حوزه های صف و ستاد استقرار کامل سامانه های تخصصی را شاهد باشیم.
در همین چارجوب، با همکاری و استقبال خوب مدیرکل و کارکنان محترم اداره استاندارد آذربایجان شرقی به عنوان اداره کل پیشرو در این خصوص, موفق به حل مشکلات کار با سامانه ها شده و با توافق انجام یافته, پیش بینی می گردد تا پایان آذر ماه 1394,آن اداره کل به عنوان اولین اداره کل هوشمند سازمان ملی استاندارد در ارائه خدمات الکترونیکی نائل آید.عكس هاي مرتبط :
بيشتر