1394/9/17 سه‌شنبه

اعلام نیاز به آموزش در خصوص بهبود و به روز رسانی سامانه نظارت بر اجرای استاندارددر صورت نیاز به آموزش امکانات جدید، تغییرات و بهبودهای صورت گرفته برروی سامانه نظارت براجرای استاندارد وطرح و پاسخگویی به مشکلات و پیشنهادات کاری حداکثر تا تاریخ 25/09/1394 با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مکاتبه فرمایید تا برنامه یزی لازم صورت پذیرد (پیرو نامه شماره 61988 مورخ 17/09/1394)بيشتر