1394/9/10 سه‌شنبه

دومین کارگاه آموزشی و برنامه ریزی استقرار سامانه صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی برگزار شد


دومین کارگاه آموزشی و برنامه ریزی استقرار سامانه صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی با حضور مدیرکل, معاونین و کارکنان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان, معاون و کارشناسان دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی و نماینده های حوزه صادرات و واردات و فناوری 22 استان کشور روز یکشنبه مورخ 08/09/94 در ستاد مرکزی سازمان برگذار گردید

به گزارش مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات: در این کارگاه ، سامانه مذکور به نماینده های ادارات کل استانی معرفی و فرآیند صدور مجوز نیز به صورت کامل در سامانه انجام شد.
مصطفی رامندی، رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در شروع کارگاه اشاره داشتند : با توجه به اینکه سامانه صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی در تعامل با بستر اطلاعاتی دولت جمهوری اسلامی ایران بوده, با ارتباط برخط با گمرک ج.ا.ا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بصورت متمرکز فعالیت های حوزه فوق را انجام می دهد . همچنین اشاره داشتند کار در بستر یکپارچه نه تنها انجام هماهنگ فعالیت های ارزیابی انطباق کالا را شکل خواهد داد بلکه در تولید داده های منسجم جهت ایجاد داشبوردهای اطلاعاتی و تولید سیستم های تصمیم ساز مورد نیاز سازمان می باشد
گفتنی است : در پایان این کارگروه آموزشی مقررشد این سامانه در استانها استقرار یافته و استانها فرآیند ارزیابی و صدور مجوز را در سامانه انجام دهندعكس هاي مرتبط :
بيشتر