1394/6/23 دوشنبه

مصطفی رامندی: از تمامی ظرفیت های موجود برای ارتقای فناوری اطلاعات در سازمان ملی استاندارد ایران بهره می گیریم.


مصطفی رامندی، مدیر کل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملی استاندارد ایران، صبح امروز، 1394/06/22، در جلسه توسعه توانمندی و ارتقا بهره وری در حوزه فناوری اطلاعات بر تعامل سازنده در حوزه فناوری اطلاعات بین سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد و ادارات کل استاندارد استان ها تاکید کرد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه استاندارد، مدیر کل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملی استاندارد ایران، با تاکید بر تعامل سازنده در حوزه فناوری اطلاعات بین سازمان ملی استاندارد، ادارات کل استاندارد استانی و پژوهشگاه استاندارد، از هم افزایی توانمندی ها و استفاده بهینه و اثربخش از پتانسیل های موجود برای جلوگیری از موازی کاری و صرف هزینه های مکرر و اضافی خبر داد.
رامندی از یکپارچه سازی سیستم های تخصصی و سیستم اتوماسیون در لایه سیستمی و داده ای در سازمان خبر داد و افزود: با رویکرد پردازش ابری سازمانی و پنجره واحد استاندارد به عنوان پیش نیاز سامانه ها و فرآیندهای هوش تجاری (BI) جهت ارتقاء کارکردهای فناوری اطلاعات از سطوح عملیاتی و خدماتی صرف، به سطح پشتیبانی امور استراتژیک برای تصمیم سازی و برنامه ریزی کلان در سطح سازمان اقدام خواهیم کرد.
بيشتر