1394/4/20 شنبه

راه اندازی سیستم ثبت و نوبت دهی درخواست و ارائه خدمات (Tiketing - Help Desk)


فاز اول سیستم ثبت و نوبت دهی درخواست و ارائه خدمات جهت بهره برداری در سطح ادارت کل استانی انجام شد.


هادی دوست طلب، رئیس مرکز فاوا سازمان ملی استاندارد با اعلام این خبر گفت : با عنایت به گسترش سرویس های زیرساختی و نرم افزاری در سازمان و لزوم به استقرار نظام جامع پشتیبانی و نگهداری سیستم ها به جهت نظارت و مدیریت صحیح منابع و درخواستها بر اساس اهمیت و اولویت هوشمندانه، که نهایتا منجر به ارائه خدمات دقیق و با کیفیت مطلوب تری در این حوزه میگردد، این مرکز در فاز اول اقدام به راه اندازی سیستم ثبت و نوبت دهی درخواست و ارائه خدمات (Tiketing - Help Desk) در سطح ادارات کل استانی نموده است. وی در ادامه افزود هم اکنون سیستم فوق در حوزه های تخصصی شامل زیرساخت ارتباطی شبکه گسترده، سرویس های زیرساختی و سامانه های نرم افزاری سازمان در حال ارائه خدمات به ادارت کل استانی می باشد. اطلاع رسانی، اشتراک گذاری دانش و منابع نرم افزاری نیز از دیگر اهداف راه اندازی سیستم می باشد.بيشتر